Infrastruktura transportowa

Istniejąca nowoczesna infrastruktura transportowa jest w dużej mierze uwarunkowana odcinkiem około 70 km granicy z Polską, stanowiącej wewnętrzną granicę UE oraz dawnymi i obecnymi kopalniami węgla brunatnego. Droga federalna nr 15 (E36) przebiega centralnie przez powiat, dociera do Cottbus i prowadzi dalej do śląskich regionów przemysłowych sąsiadującej Rzeczypospolitej Polskiej. Transeuropejski przepływ towarów na tej drodze  odbywa się  w obu kierunkach pomiędzy Rotterdamem / Hamburgiem a Wrocławiem / Kijowem.
 
Centralne znaczenie w kierunku północ-południe mają drogi federalne B169 / 168 na zachodzie, centralnie przebiegające drogi B97 i B115 / 112 na wschodzie oraz B156 na południu i B320 na północy, które przecinają teren powiatu.
 
Sieć prawie 1.650 km dróg landowych, powiatowych i gminnych obejmuje obszar całego powiatu.
 
Chociaż rzeka Nysa i Szprewa na granicy wewnętrznej mają kluczowe znaczenie dla turystyki, śródlądowy transport wodny nie odgrywa żadnej roli w tym powiecie. Najbliższe żeglowne porty śródlądowe Eisenhüttenstadt i Mühlberg znajdują się w sąsiednich powiatach.
 
 
Ważniejsze są zelektryfikowane główne trasy kolejowe, które przebiegają przez miasto Cottbus i powiat do Lipska i Drezna lub do Frankfurtu nad Odrą i Berlina. Połączenie transeuropejskie przebiega z polskich Żar przez Forst (Łużyce) do Cottbus i jest obsługiwane przez Polskie Koleje Państwowe. Pomiędzy Forst (Łużyce) a Cottbus kursuje regionalna linia kolejowa RB46 / OE46.
 
Prywatne lotnisko Cottbus-Drewitz (EDCD), posiadające drugą kategorię, znajduje się w Powiecie Szprewa-Nysa. W ramach tzw. lotnictwa ogólnego lotnisko to jest uzupełnione przez lotniska Spremberg / Welzow (EDCY) i Cottbus / Neuhausen (EDAP).
 
Od międzynarodowych lotnisk w Berlinie (BER) i Dreźnie (DRS) powiat znajduje się mniej więcej w tej samej odległości i połączony jest poprzez dobrze rozbudowane autostrady czy też drogi federalne.