Sorbische Ortsnamen


Ortsname Ortsname sorbisch Audio
Albertinenaue Albertininy Ług
Aue Hugon
Auras Huraz
Babow Bobow
Bärenbrück Barbuk
Bloischdorf Błobošojce
Bohrau Bórow
Brahmow Brama
Briesen Brjazyna
Briesnig Rjasnik
Brodtkowitz Brodkojce
Bühlow Běła
Burg (Spreewald) Bórkowy (Błota)
Burg-Dorf Wobsedne Bórkowy
Burg-Kauper Kupaŕske Bórkowy
Burg-Kolonie Prizaŕske Bórkowy
Cantdorf Konopotna
Casel Kózle
Dahlitz Dalic
Dissen Dešno
Dissen Am Ende Końc
Dissen Herrenhof Kněski dwór
Dissen Im Dorfe We jsy
Dissen Vorort Pšedejs
Dissen Weißenbuchhain Grabow
Dissen-Striesow Dešno-Strjažow
Domsdorf Domašojce
Dorf Wjas
Drachhausen Hochoza
Drebkau Drjowk
Drehnow Drjenow
Drewitz Drjejce
Dubrau Dubrawa
Eichow Dubje
Fehrow Prjawoz
Forst (Lausitz) Baršć (Łužyca)
Gahry Garjej
Glinzig Glinsk
Golschow Gólašow
Gosda Gózd
Grano Granow
Graustein Syjk
Greifenhain Maliń
Grießen Grěšna
Groß Bademeusel Wjelike Bóžemysle
Groß Gastrose Gósćeraz
Groß Jamno Jamne
Groß Luja Łojow
Grötsch Groźišćo
Guhrow Góry
Gulben Gołbin
Haasow Hažow
Haidemühl Gózdź
Hänchen Hajnk
Heide Pódgóla
Heinersbrück Móst
Horno Rogow
Hornow Lěšće
Illmersdorf Njamorojce
Jänschwalde Janšojce
Jänschwalde-Dorf Janšojce Wjas
Jänschwalde-Ost Janšojce Pódzajtšo
Jehserig Jazorki
Jethe Jaty
Kackrow Kokrjow
Kausche Chusej
Kerkwitz Keŕkojce
Klein Bademeusel Małe Bóžemysle
Klein Gaglow Gogolowk
Klein Jamno Małe Jamne
Klein Oßnig Wóseńck
Klinge Klinka
Kolkwitz Gołkojce
Koschendorf Kóšnojce
Krieschow Kśišow
Kunersdorf Kósobuz
Landkreis Spree-Neiße Wokrejs Sprjewja-Nysa
Laubst Lubošc
Leuthen Lutol
Lieskau Lěsk
Limberg Limbark
Löschen Lěźiny
Mattendorf Matyjojce
Maust Hus
Merkur Merkur
Milkersdorf Górnej
Muckrow Mokra
Mulknitz Małksa
Müschen Myšyn
Naundorf Glinsk
Neuendorf Nowa Wjas
Papitz Popojce
Papproth Paprotna
Peitz Picnjo
Preilack Pśiłuk
Proschim Prožym
Pücklerdorf Groß Döbbern Pücklerowa wjas Wjelike Dobrynje
Radensdorf Radowašojce
Radewiese Radowiza
Rehnsdorf Radušc
Ruben Rubyn
Saccasne Zakaznja
Sacro Zakrjow
Sand Pěski
Sawoda Zawódy
Schmogrow Smogorjow
Schmogrow-Fehrow Smogorjow-Prjawoz
Schönheide Prašyjca
Schönhöhe Šejnejda
Schorbus Skjarbošc
Schwarze Pumpe Carna Plumpa
Sellessen Zelezna
Siewisch Źiwize
Smarso Smaržow
Spremberg Grodk
Steinitz Šćeńc
Striesow Strjažow
Taubendorf Dubojce
Tauer Turjej
Teichland Gatojce
Terpe Terpje
Trattendorf Dubrawa
Trebendorf Trjebejce
Türkendorf Zakrjow
Turnow Turnow
Turnow-Preilack Turnow-Pśiłuk
Wadelsdorf Zakrjejc
Welzow Wjelcej
Werben Wjebno
Weskow Wjaska
Wiesendorf Naseńce
Wiesengrund Łukojce
Zahsow Cazow