Sorbische Ortsnamen


Ortsname Ortsname sorbisch Audio
Bloischdorf Błobošojce
Briesen Brjazyna
Burg (Spreewald) Bórkowy (Błota)
Dissen-Striesow Dešno-Strjažow
Drachhausen Hochoza
Drebkau Drjowk
Drehnow Drjenow
Forst (Lausitz) Baršć (Łužyca)
Grano Granow
Groß Gastrose Gósćeraz
Guhrow Góry
Haasow Hažow
Heinersbrück Móst
Jänschwalde Janšojce
Kerkwitz Keŕkojce
Kolkwitz Gołkojce
Landkreis Spree-Neiße Wokrejs Sprjewja-Nysa
Peitz Picnjo
Pücklerdorf Groß Döbbern Pücklerowa wjas Wjelike Dobrynje
Schmogrow-Fehrow Smogorjow-Prjawoz
Spremberg Grodk
Taubendorf Dubojce
Tauer Turjej
Teichland Gatojce
Turnow-Preilack Turnow-Pśiłuk
Welzow Wjelcej
Werben Wjebno
Wiesengrund Łukojce