Rozwój infrastruktury cyfrowej

Wysokowydajne sieci szerokopasmowe do szybkiej wymiany informacji i wiedzy są niezbędne dla wzrostu gospodarczego. W erze cyfrowej realizacja/załatwianie spraw on-line stale rośnie. Konferencje czatów wideo i sklepy internetowe są jednym z punktów porządku obrad. Połączenia szerokopasmowe są teraz tak samo ważne dla gospodarki i społeczeństwa jak drogi, tory, rzeki i kanały, a także sieci dystrybucji wody i energii elektrycznej. W rezultacie szerokopasmowy dostęp do Internetu jest ważnym czynnikiem lokalizacji dla firm i rodzin.
W naszym Powiecie z powodzeniem wdrożone zostało szereg projektów w celu zapewnienia połączeń szerokopasmowych na obszarach wiejskich, takich jak Klein i Groß Bademeusel, dzielnicach miasta Spremberg i Drewitz, Urzędu Döbern-Land oraz  Gminy Kolkwitz i Schmogrow-Fehrow. Kolejne projekty są w realizacji.
 
Więcej informacji na temat rozbudowy łączy szerokopasmowych można znaleźć na stronie:
Centrum für Innovation und Technologie GmbH