Transgraniczny park przemysłowy Guben rozciąga się na niemiecko-polskie miasto partnerskie. Znane firmy z branży chemicznej i tworzyw sztucznych założyły tu swoją działalność. Park przemysłowy oferuje doskonałe warunki dzięki kompleksowej dostawie energii i różnym mediom, takim jak para wodna, woda użytkowa i chłodząca, centralne ogrzewanie, gaz ziemny, a także azot i sprężone powietrze.
 
Dodatkowe zalety lokalizacji obejmują własne połączenie z siecią Deutsche Bahn AG, zakładową straż pożarną, oczyszczalnię ścieków i nowoczesną sieć telekomunikacyjną.
 
Na miejscu firmy znajdują tu partnerów inżynierii serwisowej, inżynierii aparatury, technologii izolacji, serwisu pomp i armatur, technologii informacyjnej, logistyki i spedycji, a także bezpieczeństwa i gastronomii.