Jedna z najnowocześniejszych elektrowni opalanych węglem brunatnym w Europie znajduje się w parku przemysłowym „Schwarze Pumpe” niedaleko Sprembergu. Na tym bogatym w tradycje obszarze przemysłowym, który rozciąga się aż poza granicę pomiędzy Brandenburgią a Saksonią znajdujące się tam firmy mogą wykorzystać wysoki potencjał synergii. Oprócz przedsiębiorstw ze szczebla techniki energetycznej na tym obszarze przemysłowym zasiedliły się firmy z zakresu chemicznego, tworzyw sztucznych oraz produkcji metalu i papieru. Jego zalety lokalizacyjne obejmują własny wodociąg, dwie przemysłowe oczyszczalnie ścieków, dostępność gazów technicznych i usług, takich jak zakładowa straż pożarna, ochrona, usługi medyczne, konserwacja, logistyka i usługi laboratoryjne.