Forst (Łużyce) jako lokalizacja gospodarcza, koncentruje się przede wszystkim na przemyśle metalowym, logistyce, budownictwie, sektorze usługowym, przemyśle włókienniczym i rolnictwie. Centrum logistyczne i przemysłowe Forst (Łużyce) jest dużą powierzchnią handlową i przemysłową z terminalem dla transportu kombinowanego, jak również prywatnym połączeniem sieci kolejowej z obszarem przemysłowym i różnymi jednostkami serwisowo-usługowymi.