Przejażdżki rowerowe „według numerów”: Trasa wokół stawów karpiowych w Peitz

start/meta: węzeł 69
Trasa prowadzi przez zbliżony do naturalnego, historyczny krajobraz kulturowy i umożliwia poznanie ciekawostek z zakresu rybołówstwa i hodowli karpia. Ten uroczy krajobraz powstał w połowie XVI wieku dzięki staraniom margrabiego Jana z Kostrzyna. Na terenie będącej pod ochroną konserwatorską Huty w Peitz znajduje się Muzeum Hutnictwa Żelaza i Rybołówstwa, punkty gastronomiczne oraz gospodarstwo rybackie. Bezpośrednio przy hucie leży obszar stawów wokół Peitz. Na odcinku aż do młyna Maustmühle ustawione są tablice informujące o ścieżce edukacyjnej i hodowli ryb. Młyn Maustmühle funkcjonował do połowy XX wieku i miał duże znaczenie. Na południe od tego miejsca krajobraz staje się coraz piękniejszy. Przy węźle 47 należy pojechać w kierunku węzła 49, dalej po ok. 500 metrach, bezpośrednio za mostem Hammergrabenbrücke, prosto do młyna Maustmühle i dalej do miejsca startu.

 
Seite zurück